สำหรับท่านใดที่ยังไม่ทราบวิธีการตั้งค่าเครื่องบันทึกภาพ เพื่อให้สามารถบันทึกภาพ ได้ระยะเวลานานขึ้นให้ดูจากคลิปนี้กันนะครับ ระยะเวลาการบันทึกมากขึ้นกว่าเดิมแต่ภาพยังคงความคมชัดสูงเท่าเดิมได้