ก่อนการเลือกติดตั้งCCTVมีหลายสิ่งที่ต้องคำนึงถึงอย่างแรกสถานที่ติดตั้งมีแสงสว่างเพียงพอเพียงใดเนื่องจากการเลือกติดตั้งCCTVในเรื่องแสงสว่างในพื้นที่ที่มีส่วนสำคัญเช่นกันเนื่องด้วยกล้องCCTVบางชนิดไม่สามารถมองเห็นได้เมื่ออยู่ในบริเวณที่ทึบแสงหรือพื้นที่มืดสนิทดังนั้นหากใครเลือกจะติดตั้งCCTVในสถานที่ทึบแสงหรือบริเวณที่มืดสนิทต้องเลือกซื้อกล้องซึ่งสามารถมองเห็นได้ในสถานที่มืดสนิท

ในส่วนของแสงสว่างมีผลสำหรับวิธีการเลือกใช้กล้องวงจรปิดเนื่องจากกล้องวงจรปิดแต่ละประเภทสามารถมองเห็นได้ในบริเวณที่มืดและกล้องที่ต้องเปิดไฟตลอดเวลาถึงจะมองเห็นได้สำหรับCCTVโดยจะเอาไปติดตั้งในบริเวณที่มืดสนิทต้องเลือกใช้กล้องCCTVซึ่งมีอินฟาเรดเพราะว่าจะทำให้มองเห็นได้ในพื้นที่มืดหรือมีแสงสว่างน้อยแต่กล้องIP CAMERAซึ่งไม่มีหลอดอินฟาเรดจะไม่สามารถมองเห็นได้ในบริเวณที่ทึบแสงหรือมีแสงสว่างน้อยดังนั้นหากท่านใดที่ต้องการจะติดตั้งต้องดูในเรื่องบริเวณที่มีความสว่างมากน้อยเพียงใดจะได้เลือกซื้อIP CAMERAให้เหมาะสมกับการทำงานโดยหากท่านเลือกซื้อCCTVมาติดตั้งและไม่สามารถเลือกใช้งานตามที่คุณอยากได้ค่าใช้จ่ายก็จะสูงขึ้นมาอีกเพราะว่าต้องเลือกใช้CCTVที่เหมาะสมกับการใช้งานมาติดตั้งใหม่และเสียเวลามากสำหรับปัญหาซึ่งเกี่ยวกับความสว่างนั้นท่านสามารถแก้ได้โดยการไปซื้อหลอดไฟมาติดหรือเปิดไฟจุดนั้นโดยให้มีความสว่างและไม่ต้องหาซื้อกล้องใหม่ด้วย

สำหรับของแสงสว่างทำไมจึงมีความสำคัญเพราะกล้องCCTVแต่ละอย่างมีการใช้งานในบริเวณที่มืดหรือมีแสงสว่างน้อยได้ซึ่งCCTVบางตัวไม่สามารถใช้งานได้เพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเอาไปติดตั้งต้องดูด้วยว่าสถานที่ติดตั้งมีแสงสว่างมากน้อยขนาดไหนจะได้หากล้องไปติดตั้งได้ถูกต้องและเข้ากับการเลือกใช้งานด้วยและจะเป็นประโยชน์กับคุณเป็นอย่างมากเมื่อต้องการใช้งาน