เบื้องต้นการตัดสินใจที่จะติดตั้งกล้องวงจรปิดในแต่ละครั้งสิ่งที่จำเป็นคือต้องมีความรู้แนวทางวิธีการใช้กล้องเพราะกล้องแต่ละอย่างมีรูปแบบการวิธีใช้งานที่แตกต่างกันรวมถึงด้านราคาที่ไม่เหมือนกันเราถึงจำเป็นต้องศึกษาวิธีต่าง ๆ เกี่ยวกับวิธีเลือกกล้องเพื่อใช้ประโยชน์ที่เราจะได้รับนั้นสูงขึ้น

แนวทางการเลือกกล้องนั้นก็มีด้วยกันไม่กี่แบบคือต้องมีความรู้เบื้องต้นจะเลือกใช้ประเภทไหนเช่นต้องการจะเลือกติดตั้งภายนอกบ้านหรือต้องการจะเลือกติดตั้งภายในบ้านเมื่อรู้แล้วเราก็ต้องมาเลือกชนิดของกล้องแบบที่ใช้บริเวณภายในหรือแบบบริเวณภายนอกเพื่อความเหมาะสมในส่วนการใช้งานและยืดอายุการใช้งานให้ได้เยอะที่สุดติดต่อหาราคาการติดตั้งกล้องวงวงจรปิดในแต่ละบริษัทราคาจะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นต้องเทียบราคาเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

สรุปคือวิธีการเลือกใช้กล้องถือว่ามีความจำเป็นมากเหมาะสมกับผู้ที่ไม่มีความรู้ในเรื่องกล้องวงจรปิดเลยเพื่อใช้ในการตัดสินใจการหาซื้อกล้องที่ได้คุณภาพตามที่เราต้องการด้วยราคาที่เราพึงพอใจและมีการบริการหลังการขายที่ได้คุณภาพด้วยเพราะอย่างนั้นเราจึงจำเป็นต้องมีความรู้ในการตัดสินใจ