การติดตั้งกล้องวงจรปิดในร้านทอง

ในการติดตั้งกล้องวงจรปิดนั้นต้องคำนึงว่าใช้กล้องประเภทโดมหรือประเภทกระบอก