เทคโนโลยีเกี่ยวกับกล้องวงจรปิดถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ฉะนั้นนอกจากคำนึงถึงยี่ห้อและราคาแล้ว เราจำเป็นควรต้องรู้จักองค์ประกอบย่อยต่าง ๆ ในกล้องวงจรปิดอีกด้วย เพื่อจะได้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกซื้อกล้องวงจรปิดและประสิทธิภาพในการทำงานที่ครอบคลุมทุกด้าน

D1 เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีความละเอียดคมชัด ซึ่งเป็นรูปแบบมาตรฐานของโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล มีความละเอียดประมาณ 720 x 576 พิกเซล หรือ 4CIF ดังนั้น D1 จะมีขนาดภาพที่ใหญ่กว่า CIF 4 เท่า มีความละเอียดอยู่ที่ 25 เฟรมต่อวินาที ถือได้ว่ารวดเร็วและมีคุณภาพคมชัด แต่ก็มีผลเสียในการใช้ปริมาณพื้นที่จัดเก็บที่เพิ่มมากขึ้นไปด้วย

โดยทั่วไปแล้วขนาดของภาพและความละเอียดคมชัดที่ถูกบันทึกลงในเครื่องจะมีดังต่อไปนี้

  • D1 มีขนาดภาพเท่ากับ 720 x 576 ความละเอียด 414,720 พิกเซล
  • CIF มีขนาดภาพเท่ากับ 352 x 288 ความละเอียด 101,376 พิกเซล
  • 2CIF มีขนาดภาพเท่ากับ 704 x 288 ความละเอียด 202,752 พิกเซล
  • 4CIF มีขนาดภาพเท่ากับ 704 x 576 ความละเอียด 405,504 พิกเซล
  • DCIF มีขนาดภาพเท่ากับ 528 x 284 ความละเอียด 149,952 พิกเซล
  • QCIF มีขนาดภาพเท่ากับ 176 x 144 ความละเอียด 25,344 พิกเซล

จากการเปรียบเทียบจะเห็นได้ชัดว่า D1 มีขนาดภาพและความละเอียดที่สูงมากกว่าแบบอื่น ซึ่งถ้าเราต้องการกล้องวงจรปิดที่มีภาพสวยคมชัด ความละเอียดสูง และสามารถดูย้อนหลังได้อย่างชัดเจน D1 จะตอบโจทย์มากที่สุด แต่ในขณะเดียวกันก็มีข้อเสียตรงที่ไฟล์มีขนาดใหญ่และความละเอียดสูงนั้น ส่งผลให้ใช้พื้นที่จัดเก็บมากขึ้นไปด้วย ดังนั้นจึงต้องใช้คู่กับฮาร์ดดิสก์ที่มีหน่วยความจำสูง