ในการเดินสายสัญญาณกล้องบางครั้ง ต้องเดินสายไกลระดับ หลายกิโลเมตร ดังนั้นจึงมีการนำระบบ Fiber Optic เข้ามาใช้ใน การเดินสายกล้องวงจรปิดระยะไกล ดังนั้นเราจะมาอธิบายส่วนประกอบของระบบเดินสายด้วย Fiber Optic ให้ทราบกัน.

การเดินสายกล้องระยะไกลมาก

ในการเลือกใช้ระบบ Fiber Optic มาเดินสาย นั้น อาจจะแบ่งเป็นการเดินสายสำหรับกล้องแบบอนาล็อค และการเดินสายสำหรับกล้อง IP Camera โดยในระบบ อนาล็อคนั้น เราจะใช้คอร์เดียวของสาย Fiber Optic สำหรับ 1 ตัวแปลง โดยสายที่เลือกใช้ในปัจจุบันจะเลือกเป็นชนิด SingleMode เท่านั้น ปกติสาย Fiber Optic ทั่วไปเส้นนึงจะมี อยู่ประมาณ 6คอร์ขึ้นไปอยู่แล้ว
ตัวแปลงที่ใช้สำหรับ แปลงสาย Fiber Optic เพื่อใช้งานกับระบบอนาล็อคนั้น มีหลายรุ่นตั้งแต่ รุ่น 1กล้อง, 4กล้อง, 8กล้อง, 16กล้อง โดยทุกรุ่นใช้สายเพียงแค่ 1คอร์เท่านั้น
City Surveillance

สำหรับการเดินสายระยะไกลของระบบกล้อง IP Camera จะเหมือนกับการเดินสายของระบบเน็ตเวิร์ค ด้วย Fiber Optic ทุกอย่าง แต่อาจจะต้องมีการออกแบบที่แตกต่างกับระบบเน็ตเวิร์คทั่วไปบ้าง เพราะปกติอุปกรณ์เน็ตเวิร์คจะถูกนำไปไว้ภายในอาคาร แต่ตัวกล้องวงจรปิดมักจะอยู่นอกอาคาร ดังนั้นบางครั้งเราต้องออกแบบอุปกรณ์โดยใช้อุปกรณ์ที่มี คุณสมบัติทนต่อ สภาพแวดล้อมมากกว่าปกติ เป็นต้น โดยเฉพาะงานเดินสาย Fiber Optic ตามเสาไฟฟ้าต้องคำนึงถึงเรืองเกรดของอุปกรณ์เป็นพิเศษ

ระบบรักษาความปลอดภัยครอบคลุม ชุมชน ตำบล และ จังหวัด

ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิดมีบทบาทสำคัญในการร่วมพิทักษ์ความปลอดภัย ปราบปรามอาชญากรรม และ ความไม่สงบในพื้นที่ การวางโครงข่ายสัญญาณที่มีประสิทธิภาพ และ รองรับการขยายในอนาคต ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ออกแบบ และ พัฒนาโครงการ ควรคำนึงถึง

บริษัทโอกามิจำหน่ายชุดกล้องวงจรปิด ip camera ติดต่อเราได้ที่ Line: @okamicctv Tel: 02-543-6905